Ik hoop oprecht dat deze e-learning inzichten geeft die je gaan helpen om een succes te maken van je samengesteld gezin. 

* In alle hoofdstukken zal ik consequent schrijven over kind(eren) en dan bedoel ik zowel biologische kind(eren) en stiefkind(eren). Als het alleen over biologische kind(eren) of stief kind(eren) gaat zal ik dat uitdrukkelijk vermelden. 

* Dit geldt ook voor het schrijven over ouders. Ik bedoel dan biologische ouder en stiefouder. Als het echt alleen over de biologische of de stiefouder gaat zal ik dat nadrukkelijk vermelden. 

Om de verschillen in rollen duidelijk te maken praat ik in deze e-learning steeds over; stiefkind, biologisch kind, stiefouder en biologische ouder. Ik realiseer me heel goed dat dit in veel gevallen de lading en de rol die je daarbij hebt niet dekt. Ik doe dit echter om duidelijkheid te geven over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die er zijn.  

Ik kan me heel goed voorstellen dat je in het proces van je eigen samengesteld gezin al verder bent en mogelijk een naam eraan verbonden hebt die veel aangenamer en vriendelijker klinkt, zoals bijvoorbeeld bonus-ouder of bonus-kind.

Met deze e-learning probeer ik niet de oplossing aan te dragen voor alle problemen die voorkomen. Ook is deze e-learning niet bedoeld als antwoord op alle vragen.

Wel is deze e-learning bedoeld je wegwijs te maken in het unieke van een samengesteld gezin en je aan de hand van informatie over zichtbare en onzichtbare invloeden, verschil in posities, rollen en betekenissen, meer inzicht te geven. Ik hoop dat dit inzicht gaat helpen om situaties die als onprettig of zelfs bedreigend ervaren kunnen worden uiteindelijk als prettig en veilig ervaren worden of dat onbegrip plaats gaat maken voor begrip. 

Ieder hoofdstuk sluit ik af met een aantal vragen. Deze vragen stel je aan jezelf en je partner. Sommige vragen zijn ook geschikt om te bespreken met het hele gezin.  Met deze vragen wil ik je meer bewust maken van je eigen rol in het proces binnen je samengesteld gezin.

Mogelijk helpt de uitleg die ik geef in bepaalde hoofdstukken om beter te begrijpen wat er speelt en/of gebeurt. Het kan ook zo zijn dat je na het doorlopen van deze e-learning met specifieke vragen blijft zitten. Het is dan goed om hierover met iemand te praten, bijvoorbeeld een systeemtherapeut die werkt met samengestelde gezinnen. 

Heel veel plezier met deze e-learning.