Het behandelen van volwassenen en kinderen die tegen moeilijkheden aanlopen en hier niet uitkomen is een ingewikkeld proces en vraagt zorg en aandacht.

 

Ik bekijk de hulpvraag waar mensen mee komen in de context van levensgebeurtenissen, manieren van oplossen, van denken en omgaan met emoties, omgaan met belangrijke anderen in het leven.

 

Elk mens heeft een scala aan mogelijkheden en vaardigheden, maar kan ook last hebben van bepaalde blokkades en de daarmee samenhangende frustraties en problemen. Deze houden meestal verband met elkaar en manifesteren zich op fysiek, emotioneel en cognitief niveau. Aandacht voor de samenhang tussen deze niveaus staat onder andere centraal in mijn therapie. 

Het contact met een cliënt vind ik het allerbelangrijkst. Samen ontdekken wat het probleem is, of het probleem achter het probleem, en samen de therapie creëren die daarbij hoort. 

De werkwijze of de vorm van de therapie is afhankelijk van de klachten, van uw vraag en datgene wat u aankunt of wilt. Welke vorm van therapie passend zou kunnen zijn en of ik ook degene ben die dat aan u zou kunnen geven, zal in overleg met elkaar gaan.

Het eerste contact zal bestaan uit een kennismaking. In deze kennismaking probeer ik een beeld te krijgen van wie u bent, hoe uw huidige leefsituatie eruit ziet en wat uw hulpvraag is. Aan de hand van uw hulpvraag onderzoeken we samen wat u wilt bereiken in de vorm van een doel of meerdere doelen. 

Behalve het zo goed mogelijk luisteren naar uw verhaal / hulpvraag is het ook belangrijk dat er voldoende vertrouwen is om met elkaar de therapie / coaching voort te zetten. Het werken naar vertrouwen toe heeft tijd nodig. Toch kunt u in een eerste contact (kennismaking) wel al ervaren of er sprake is van een klik.

Een inschatting maken hoeveel gesprekken er nodig zijn en wat de frequentie is van de gesprekken gaat in overleg. Als therapeut zal ikzelf een advies geven over wat ik denk dat wenselijk is.

De duur van de behandelingen is wisselend; zo kort als het kan en zo lang als nodig. Gemiddeld gezien zullen er 6 tot 12 gesprekken nodig zijn.

Afhankelijk van de hulpvraag en de therapie-verloop kan er naast de gesprekken in de gesprekskamer gekeken worden of Skype gesprekken nodig zijn. Het voeren van Skype gesprekken is echter afhankelijk van het behandelproces en de hulpvraag.