stress en spanningsklachten

“Ik pas me altijd aan zodat andere blij zijn”

 

“Als ik het niet doe, dan doet niemand het”

 

“Ik heb het gevoel dat iedereen naar me kijkt”

 

“Alles wat ik doe moet perfect zijn"

 

"Dadelijk denken ze nog dat ik het niet kan"

 

 

Stress heeft een grote impact op je lichaam. 50-75% van de klachten waarmee mensen naar de huisarts gaan zijn stress gerelateerd. Het kan zijn dat dezelfde klachten steeds terugkomen en je lichaam aangeeft dat je over je grenzen bent heengegaan. Soms komen er ook andere klachten tevoorschijn die je aanvankelijk niet kunt duiden, maar die daar ook mee te maken kunnen hebben.

 

Stress heeft ook een plezierige kant en kan een kick geven, waardoor je in staat bent om goede prestaties te leveren. Het nadeel is echter dat als je te lang onder spanning staat je lichaam geen adrenaline meer aanmaakt en je lichaam uitgeput raakt.

 

Je zou stress kunnen zien als het ontbreken van een ontspannen houding als reactie op situaties en personen. Vaak heb je een of meerdere lichamelijke klachten die zich aandienen als je stress ervaart.

 

Het verminderen van stress gaat hand in hand met jezelf beter begrijpen. Het jezelf afvragen waarom je de dingen doet zoals je deze doet, het onderzoeken waarom bepaalde situaties / mensen / samenstellingen stress bij je veroorzaken. Het begrijpen wat mede de oorzaak kan zijn van de stress die ervaren wordt en het leren invloed te krijgen op de situatie die stress veroorzaakt, kan al zorgen voor vermindering van stress.

 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier van deze site of bel 0615490331.

 

Soms is het niet wenselijk om na de intake gelijk te starten met gesprekken. De ervaring leert dat het in de piek van jezelf niet goed voelen onvoldoende helpt om ingewikkelde gesprekken aan te gaan.

 

Onze filosofie is dat het fysiek in beweging komen voorop staat en helpt bij het je beter voelen en meer energie krijgen. Onder begeleiding van een sport-fysiotherapeut zal er met zorg een persoonlijk sport programma samengesteld worden. 

 

Waarna in later stadium de gesprekken met de systeemtherapeut een vervolg zullen krijgen om uiteindelijk ook jezelf beter te begrijpen, zicht te krijgen op wat nodig is of anders moet om beter met stress en spanningsklachten om te gaan.

 


Download
folderstressenspanningsklachtenMOV
stressenspanningsklachtenmetmovamento2.p
Adobe Acrobat document 118.6 KB